MA46H203-1088 M/A-COM GaAs Tuning Varactor
2CB13A 朝阳无线电元件有限责任公司 硅变容二极管
BB857  Infineon Technologies AG Silicon Tuning Diode

友情链接: 三维力传感器 光度计 接地电阻测试仪 恒常电器

© 深圳市亿浩云创科技有限公司 | 粤ICP备2022041823号-1 网站地图